KupriiТ. H. «Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні». Науково-теоретичний альманах Грані, вип. 18, вип. 4, Березень 2015, с. 107-11, doi:10.15421/1715088.