Радецький, Н. «Руське (українське) питання в польській еміграційній суспільно-політичній думці 1830-1840-х рр.». Науково-теоретичний альманах Грані, вип. 25, вип. 2, Квітень 2022, с. 44-50, doi:10.15421/172222.