Михайлик, А. «Регіональні особливості формування гуманітарної інтелігенції в Правобережній Україні (60-ті рр. ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.)». Науково-теоретичний альманах Грані, вип. 25, вип. 2, Квітень 2022, с. 5-15, doi:10.15421/172217.