Світленко, С. «Увічнення пам’яті Тараса Шевченка в українському національному русі Наддніпрянщини на початку ХХ ст.». Науково-теоретичний альманах Грані, вип. 24, вип. 3, Березень 2021, с. 71-79, doi:10.15421/172128.