Timofeev, A. V. «Концепция духовного пути в воззрениях Августина Блаженного и Бернарда Клервоского: компаративистский анализ». Науково-теоретичний альманах Грані, вип. 18, вип. 2, Січень 2015, с. 37-42, doi:10.15421/1715036.