Prokopovych, L. Соціально-філософські засади театралізації політичної сфери. Науково-теоретичний альманах "Грані", Vol 22, no 2, Apr. 2019, pp 48-58, doi:10.15421/171922.