[1]
I. M. Bezena, «Перспективи трансформації змісту освіти як засобу самореалізації особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми», ГРАНІ, вип. 18, вип. 2, с. 31-36, Січ 2015.