Lazarenko, I. S. (2016) «Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз», Науково-теоретичний альманах Грані, 19(9), с. 14-21. doi: 10.15421/171673.