Krivosheeva, O. O. (2016) «Система освіти як середовище відтворення соціальної нерівності (за П. Бурдьє та Ж.-К. Пассроном)», Науково-теоретичний альманах Грані, 19(7), с. 81-89. doi: 10.15421/171638.