Kassian, A. I. (2016) «Статус та повноваження волосних посадовців на Правобережжі (друга половина ХІХ ст.)», Науково-теоретичний альманах Грані, 19(4), с. 119-123. doi: 10.15421/1716088.