Hirlina, N. Y. (2016) «Методологічні аспекти дослідження процесу соціалізації у медіакультурному просторі інформаційного суспільства», Науково-теоретичний альманах Грані, 19(4), с. 12-17. doi: 10.15421/1716071.