Nikitenko, A. I. (2015) «Заробіток коштів подружжями народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України (60 – 80-х рр.ХІХ ст.)», Науково-теоретичний альманах Грані, 18(9), с. 96-100. doi: 10.15421/1715183.