Khomeriki, O. A. (2015) «Комерціалізація освіти: світовий досвід і український контекст», Науково-теоретичний альманах Грані, 18(8), с. 101-105. doi: 10.15421/1715164.