Bezena, I. M. (2015) «Проблема самоактуалізації особистості школяра щодо отримання якісної освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: філософсько-освітній аспект», Науково-теоретичний альманах Грані, 18(5), с. 116-121. doi: 10.15421/1715109.