Popovych, V. M. (2015) «Компетентнісний підхід у православній богословській освіті в контексті її модернізації», Науково-теоретичний альманах Грані, 18(4), с. 112-117. doi: 10.15421/1715089.