Feldman, O. B. (2015) «Правові регулятиви посилення альтруїзму в українському суспільстві», Науково-теоретичний альманах Грані, 18(2), с. 84-89. doi: 10.15421/1715045.