Lazarenko, I. S. 2016. «Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз». Науково-теоретичний альманах Грані 19 (9), 14-21. https://doi.org/10.15421/171673.