Lavrynenko, G. A. 2015. «Концепція ‘залученості в процес ретрадиціоналізації’ як альтернатива подальшого розвитку політики України». Науково-теоретичний альманах Грані 18 (8), 28-32. https://doi.org/10.15421/1715151.