Bezena, I. M. 2015. «Перспективи трансформації змісту освіти як засобу самореалізації особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми». Науково-теоретичний альманах Грані 18 (2), 31-36. https://doi.org/10.15421/1715035.