Lazarenko, I. S. (2016). Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз. Науково-теоретичний альманах Грані, 19(9), 14-21. https://doi.org/10.15421/171673