Nikitenko, A. I. (2015). Заробіток коштів подружжями народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України (60 – 80-х рр.ХІХ ст.). Науково-теоретичний альманах Грані, 18(9), 96-100. https://doi.org/10.15421/1715183