Zborets, S. V., & Lebedeva, H. O. (2015). Особливості етнополітичного розвитку населення підросійської України на межі ХІХ - ХХ ст. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(9), 91-95. https://doi.org/10.15421/1715182