Ashurbekov, A. A. (2015). Особливості електоральної поведінки мешканців Запорізького регіону: 2010-2014 рр. Соціологічний аспект. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(9), 73-78. https://doi.org/10.15421/1715179