Lavrynenko, G. A. (2015). Концепція «залученості в процес ретрадиціоналізації» як альтернатива подальшого розвитку політики України. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(8), 28-32. https://doi.org/10.15421/1715151