Bezena, I. M. (2015). Проблема самоактуалізації особистості школяра щодо отримання якісної освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: філософсько-освітній аспект. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(5), 116-121. https://doi.org/10.15421/1715109