Мошак, Д. (2022). Легітимаційний потенціал сучасної політичної маніпуляції. Науково-теоретичний альманах Грані, 25(2), 88-92. https://doi.org/10.15421/172228