Мурашкін, М. (2021). Квазітрансцендентне і безпосередність ВИЩОГО стану свідомості. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(10), 19-24. https://doi.org/10.15421/172196