Mosondz, M. V. (2015). Випускники ВНЗ гірничо-металургійних спеціальностей у професійно-економічній сфері суспільства (Дніпропетровський регіон). Науково-теоретичний альманах Грані, 18(3), 64-67. https://doi.org/10.15421/1715060