Світленко, С. (2021). Увічнення пам’яті Тараса Шевченка в українському національному русі Наддніпрянщини на початку ХХ ст. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(3), 71-79. https://doi.org/10.15421/172128