Feldman, O. B. (2015). Правові регулятиви посилення альтруїзму в українському суспільстві. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(2), 84-89. https://doi.org/10.15421/1715045