Lukanova, V. (2018). Феномен пандемії з точки зору системного підходу: до постановки питання. Науково-теоретичний альманах "Грані", 21(7), 70-76. https://doi.org/10.15421/171896