(1)
Fedorenko, V. V. Консолідація місцевих громад: політичні чинники. ГРАНІ 2017, 20, 20-25.