(1)
Lazarenko, I. S. Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз. ГРАНІ 2016, 19, 14-21.