(1)
Mayor, O. Відродження та розвиток німецького федералізму в повоєнний час. Науково-теоретичний альманах "Грані" 2014, 17, 140-144.