(1)
Zborets, S. V.; Lebedeva, H. O. Особливості етнополітичного розвитку населення підросійської України на межі ХІХ - ХХ ст. ГРАНІ 2015, 18, 91-95.