(1)
Світленко, С. Увічнення пам’яті Тараса Шевченка в українському національному русі Наддніпрянщини на початку ХХ ст. ГРАНІ 2021, 24, 71-79.