(1)
Bezena, I. M. Перспективи трансформації змісту освіти як засобу самореалізації особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми. ГРАНІ 2015, 18, 31-36.