[1]
Medovkina, I.Y. 2013. Місце церковно-історичних та візантинознавчих студій в історії історичної науки, духовної та світської освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Науково-теоретичний альманах Грані. 17, 2 (Груд 2013), 138-146.