Шановні колеги науковці

2018-07-13
Новітні вимоги до наукової діяльності передбачають інтегрованість дослідників та їх праць до глобальної мережі, а також наявність високих індексів цитування. Саме на досягнення цих цілей спрямована діяльність видавництва "Грані". Щомісяця ми випускаємо в світ два наукових журнали: науково-теоретичний альманах "Грані" (фаховий із соціології, політології,історії та філософії) і "Аспекти публічного управління (фаховий із державного управління). Видання друкують статті українською, англійською та російською мовами. З метою забезпечення високої якості публікацій редколегією проводиться зовнішнє та внутрішнє рецензування поданих робіт відповідно до вимог Scopusта WebofScience. Усі статті викладаються на сайти журналів (https://grani.org.ua, https://aspects.org.ua), що забезпечує їх оперативну появу в основних науковометричних базах даних світу. А також кожній публікації присвоюється цифровий ідентифікатор DOI. З кожним роком ми удосконалюємо свою роботу для того, щоб праці наших авторів були доступні на міжнародному рівні і отримували відповідні рейтинги та індекси цитованості. З 2016 року видання індексуються в Index Copernicus International (Impact Factor ICV "Аспектів" - 70,27, "Граней" - 69.82) у зв’язку з цим публікації в наших журналах прирівнюються до публікацій у періодичних виданнях інших держав (п. 2.1. Наказу МОН України від 17.10.2012 № 1112).