Світленко Сергій Іванович

svitlenko@gmail.com

Дата народження: 7 липня 1957 р.

Доктор історичних наук, професор. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

У 1979 р. закінчів  Дніпропетровський державний університет, 1986 р. –   захист кандидатської дисертації (Дніпропетровський державний університет); 2000 р. –  захист докторськщї дисертації (Дніпропетровський національний університет).
Студент історичного факультету ДДУ (1974 – 1979), учитель історії СШ № 58 м. Дніпропетровськ (1979 – 1982), аспірант ДДУ (1982 – 1985), асистент, викладач, доцент ДДУ (1985 – 1994), докторант ДДУ (1994–1997), завідувач кафедри історії України ДНУ (ДДУ) (1997–2010), декан історичного факультету   ДНУ (з 2002),  кандидат історичних наук (1987), доктор історичних наук (2001), член  Наукового товариства імені Шевченка та Всеукраїнської спілки краєзнавців (1999),  дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування (2003), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (2017)

Соціальні мережі: 
ORCID
Researcher ID
Google Scholar

Основні наукові твори:
Народництво в Україні 60–80-х рр. ХІХ ст.: Аналіз публікацій документальних джерел: моногр. (Д., 1995); Народництво в Україні 60–80-х рр. ХІХ ст.: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії: моногр. (Д., 1999);
Суспільний рух на Катеринославщині у  50–80-х рр. ХІХ ст.: моногр.  (Д., 2006);
Світ модерної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: зб. наук. пр.  (Д., 2007);
Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Дніпропетровська область / відп. ред. С. І. Світленко (Д., 2008) (у співавт.);
Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. (Д., 2009–2010) (у співавт.);
Історична пам’ять Дніпропетровщини: колект. моногр. /С. І. Світленко,  Є. І. Бородін, В. В. Іваненко [та ін.] (Д., 2012); Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: зб. докум. матер. – Т. 1. –  (Д., 2013;  2-е вид.,  2016);  Те ж саме. – Т. 2. – (Д., 2016);
Те ж саме. – Т. 3. (Д., 2017) (співавт. – В. В. Ващенко, Ю. А. Святець та ін.);
Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному товаристві: моногр. (Д., 2015; 2-ге вид. – 2017);
Історик і влада. Колект. моногр. / відп. ред. В. Смолій; творчий керівн. проекту І. Колесник. – (К., 2016). –  (співавтори – В. Андрєєв,  О. Богдашина та ін.).