Окороков Віктор Брониславович

victor7754@i.ua

Дата народження: 19.01.1954

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

У 1976 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, 1998 р. – захист кандидатської дисертації (ДНУ імені Олеся Гончара), 2003 р. – захист докторської дисертації (там же).
Сфера наукових інтересів: Метафізика, стародавня філософія, сучасна філософія, релігійна філософія.
Ключові слова: метафізика, постструктуралізм, антропологія, релігія, час, простір.

Соціальні мережі:
ORCID
ResearcherID
Google Scholar

Основні наукові твори:

- Limits of Thought in the Light of Nature and Divinity (A Return to Ancient Thought or the Quest for the Being of Primordial Thinking in the Late Heidegger)// Philocophy & Cosmology.Vol.20. 2018. С. 170 – 184.WebofScience.

- «Культурное пограничье» Льва Шестова. Киев: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2016. – 376 с. (у співавт)

- Антропология времени в диахронно-синхроническом измерении // Philocophy& Cosmology. 2015. К., 2015. С. 192 – 214.WebofScience.

- Іменування як форма залучення в дискурсивні ігри Богів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Сер. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.

- Історія філософії: підручник: у 7 т. Т.6. Сучасна світова філософія / за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. Під гр. МОН України.С.555–574 (у співавт.)

- Метафизика транс­ценден­тального мышления: Специфіка, сущность и тенденции развития: Монографія. - Д.: Видавництво Дні­про­­петровського університету, 2000. – 264 с. (15,34 д.а.)