Науково-теоретичний альманах "Грані"

 

Шановні колеги!

Науково-теоретичний Альманах «Грані» виходить з 1998 р. Заснований Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара та Центром соціально-політичних досліджень. 
Альманах є фаховим виданням з історії, філософії, політології, соціології (Наказ Міністерства освіти і науки України № від 21.12.2015). У виданні публікуються результати наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів українською, англійською та російською мовами. Редколегією проводиться зовнішнє та внутрішнє рецензування поданих статей. 

Альманах «Грані» зарекомендував себе як видання, що виходить регулярно (кожного місяця) та має високий рівень цитування у багатьох наукометричних базах даних. В 2016 році планується реєстрація Альманаху у наукометричних системах Web of science та Scopus. 
В альманасі висвітлюються різноманітні погляди щодо суспільно-політичного сьогодення України, незалежні точки зору на історичні події, наводяться данні соціологічних досліджень, аналіз офіційних документів. У виданні також наводяться методичні матеріали для викладачів дисциплін гуманітарного напрямку. 
Редколегія журналу відкрита для співпраці з усіма вітчизняними та зарубіжними науковцями та громадськими діячами.

Редакційна колегія 

 

Новини

 

Index Copernicus International

 Шановні колеги!


  Щиро вітаємо Вас на сторінках Науково-теоретичного альманаху «Грані».
Наше видання регулярно виходить з 1998 р. Тобто вже понад 18 років ми відповідально та наполегливо повідомляємо науковій спільноті про здобутки українських вчених з філософії, історії, соціології, політології. З кожним роком ми удосконалюємо нашу роботу і якість публікацій для того, щоб роботи наших авторів були доступні на міжнародному рівні і отримували відповідні рейтинги та індекси цитованості.

 

 
Опубліковано: 2016-09-14 Детальніше...
 

Звертаємо увагу:

 
№ 8 (136) серпень риймаються до 20 вересня 2016 року.  
Опубліковано: 2016-09-14
 
Більше новин...