Науково-теоретичний альманах "Грані"

 

Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках Науково-теоретичного альманаху «Грані».

МАЄМО НАГОДУ ПОВІДОМИТИ, ЩО НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АЛЬМАНАХ «ГРАНІ» У СЕРПНІ 2016 РОКУ ПРОЙШОВ РЕЄСТРАЦІЮ В INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (ICI) І ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ ICI JOURNALS MASTER LIST. 

Науково-теоретичний альманах «Грані» регулярно виходить з 1998 р. Тобто вже понад 18 років ми відповідально та наполегливо повідомляємо науковій спільноті про здобутки українських вчених з філософії, історії, соціології, політології.

З кожним роком ми удосконалюємо нашу роботу і якість публікацій для того, щоб роботи наших авторів були доступні на міжнародному рівні і отримували відповідні рейтинги таіндекси цитованості. 

Такі ж вимоги ставить до дисертаційних досліджень і Міністерство освіти та науки України - відповідно до Наказу МОН України № 1112 від 17.10.2012:

п.п. 2.1 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких: не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

п.п. 2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких: не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Сподіваємось, що публікації у "Гранях" нададуть Вам визнання у наукових колах як в Україні, так і за кордоном та будуть сприяти підвищенню авторитету української науки у світі. Бажаємо натхнення та творчої наснаги.

 

Головний редактор
Сергій Квітка

 

 

 

Новини

 

Транслітерація

 

Шановний авторе!

Для автоматичної транслітерації російськомовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.ru
для транслітерації українських джерел – http://translit.kh.ua/.

Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет). Кожне джерело переліку посилань перевіряється у редколегії через сайт http://www.crossref.org/guestquery . Бажано, щоб автори робили це самостійно перед комплектуванням переліку посилань своєї статті.

 
Опубліковано: 2016-10-04
 

Звертаємо увагу:

 

№ 10 (138)жовтень 2016 року, матеріали приймаються до 15 листопада 2016 року.

 
Опубліковано: 2016-09-14
 
Більше новин...